صفحه تعرفه تبلیغات

درج لینک در بسته
یک ماهه سه ماهه
(gooddl.ir) (A)
5,000 تومان 12,000 تومان
درج پاپ آپ در بسته
یک ماهه سه ماهه
(gooddl.ir) (B)
30,000 تومان 70,000 تومان
اندازه بنر تبلیغاتی بسته
یک ماهه سه ماهه
120 در PX 240
(C)
10,000 تومان 25,000 تومان
150 در PX 125 (D)
20,000 تومان 50,000 تومان
560 در PX 70
(E)
25,000 تومان 60,000 تومان

300 در PX 250

(F)
30,000 تومان 70,000 تومان

تبلیغات رپورتاژ 30 هزار تومان

روال سفارش تبلیغات:

1-تماس از طریق سایت: تماس با ما

2- ارسال اطلاعات مربوط به تبلیغ (متن/بنر + لینک) همراه با مشخصات به ایمیل سایت irgooddl@gmail.com

3- واریز وجه به حساب سایت

4-درج تبلیغ شما در سایت

پایان فعالیت کمیاب تم